Onze Ouderploeg

Wist je dat we ook over een super enthousiaste ouderploeg beschikken? We zijn altijd op zoek naar leden! Met de ouderploeg staan we in voor de organisatie van diverse activiteiten doorheen het werkjaar. We denken hierbij aan het instaan voor de bar op de bondsdag, de jaarlijkse nieuwsjaarsreceptie, paraat staan op de dia-avond, goede raad geven aan de leiding, ... 

Naam *
Naam