Alcohol- en drugsbeleid in KSA Ter Straeten

Met een alcohol -en drugsbeleid wil KSA Ter Straeten een eenduidig en transparant afsprakenkader opstellen zodat elk lid weet wat er kan en niet kan inzake drugs en alcohol in onze beweging. Onze visie op het omgaan met genotsmiddelen in onze beweging is gebaseerd op twee eenvoudige principes nl.:

  • ‘Gebruik je gezond verstand’

  • ‘We dragen zorg voor elkaar.’

Het weze duidelijk dat KSA Ter Straeten een drugvrije jeugdbeweging is. We hanteren dus een nultolerantie voor drugs binnen KSA Ter Straeten.  Tegelijk willen we jongeren ook een veilige omgeving bieden waarin ze samen grenzen aangeven en bewaken bij het nuttigen van alcohol.  Het alcohol– en drugsbeleid is dus een preventief kader dat inzet op respectievelijk: sensibilisering, responsabilisering, heldere afspraken en indien nodig corrigerende maatregelen.  Het drugs –en alcoholbeleid geldt voor alle leden (en bezoekers) en wordt jaarlijks geëvalueerd.

Het alcohol- en drugbeleid is het gevolg van het Joint Effort Project (JEP), in samenwerking met het Jongeren Advies Centrum (JAC), Stad Brugge en een aantal Brugse service Clubs. Er bestonden heel wat ongeschreven regels over het omgaan met alcohol en drugs, maar worden hierop papier gezet.